Mladí chovatelia na VSMCH Nitra

13. října 2010 v 17:51 |  Krúžok MCH
V dňoch 19. - 22. augusta sa uskutočnil 12. ročník celoštátneho kola vedomostnej súťaže MCH a zároveň to bol 6. ročník medzinárodnej súťaže MCH Slovenska a Česka. Súťaž sa uskutočnila v krásnom prostredí Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre, priamo pod Zoborom. Zúčastnili sa na ňom najlepší MCH zo Slovenska, ktorí postúpili z oblastných kôl, spolu 75 MCH a víťazi jednotlivých odborností z Českej republiky, spolu 15 MCH. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, a to do 14 rokov a do 18 rokov.                                  Súťažilo sa v 12 odbornostiach. Samotná súťaž prebieha tak, že trojčlenná komisia v každej odbornosti posúdi písomnú prácu, ktorú má súťažiaci pripravenú z jeho chovu a z jej ústnej obhajoby, z testu a poznávania plemien. Polovica detí súťažila v piatok, druhá polovica bola na výlete v Topoľčiankach. Prezreli si národný žrebčín, kaštieľ aj zubriu oboru. Na druhý deň si to súťažiaci vymenili. V sobotu večer bolo slávnostné odovzdávanie cien, ktoré získali aj naši MCH a to -
                         
odbornosť králiky - do 18 rokov :


Eva Cebová     - 2.miesto
                          
odbornosť králiky - do 14
rokov :   Ivan Sleziak  

- 6. miesto
                            odbornosť hydiny - do 14 rokov
:   Maroš Čačaný - 2.miesto
Po slávnostnom akte nasledovala diskotéka, ktorú pre MCH pripravili usporiadatelia. No a po krátkom spánku bolo nedeľné prebudenie, rozlúčka s priateľmi chovateľmi a návrat domov.
(čiastočne prebraté z časopisu Chovateľ)
 

Prvý ročník krúžku mladých chovateľov

16. září 2009 v 18:39 |  Krúžok MCH
V septembri 2008 sme založili krúžok mladých chovateľov. Prihlásilo sa ich veľa, no po čase sa vykryštalizovala silná trojica chlapcov. A to : Ivan Sleziak, Maroš Čačaný, Matúš Tvarek. Títo chlapci v priebehu roka dokázali, že ich chovateľstvo baví a je ich koníčkom. Začiatok našej činnosti bolo oboznámenie sa s oblasťami záujmového chovateľstva ako je chov hydiny, holubov, králikov, exotického vtáctva, kôz, oviec, koní, akvaristika a teraristika, chov mačiek. Schôdzky sa venovali vždy určitej odbornosti. Exotické vtáctvo prednášal p. Igor Miškolci, ktorý zároveň aj ukázal praktický chov exotických vtákov, ktorý vlastní. Akvaristiku, teraristiku a chov vodného vtáctva prednášal p. Ing. Ján Vencel. Tak isto ich oboznámil so svojím chovom. O chove hydiny, holubov a králikov prednášal p. Stanislav Cebo, ktorý aj prakticky predviedol ukážky manipulácie so živými zvieratami, praktickým posudzovaním. Navštívili aj chovateľské zariadenia u p. Ceba a niektorých mladých chovateľov. Súčasťou krúžku boli aj návštevy chovateľských podujatí ako bola Oblastná výstava zvierat v Rišňovciach, ktorú zabezpečili p. Igor Miškolci a p. Stanislav Cebo. Mladých chovateľov tam oboznámili s jednotlivými druhmi a plemenami zvierat. Nasledovala Celoštátna výstava zvierat v Nitre, ktorú financovala základná škola. Sprievod zabezpečila p. učiteľka Čapeková, p. Cebo a Evička Cebová. V januári členovia krúžku aktívne pracovali na špeciálnej výstave Majstrovstvá klubu KANINO, ktoré sa konali v kultúrnom dome v Alekšinciach. Zabezpečili kŕmenie a napájanie zvierat a rozvešanie oceňovacích lístkov. V apríly sa konalo Oblastné kolo súťaže mladých chovateľov, kde sa zúčastnili ako pozorovatelia. Našim záujmom bolo, aby v nasledujúcom školskom roku mohli absolvovať túto súťaž. Víťazkou tohto kola sa stala naša mladá chovateľka Evička Cebová, ktorá nás v auguste reprezentovala v Celoštátnom kole súťaže mladých chovateľov v Žiline. Na záver vedúci krúžku pripravil súťaž medzi členmi krúžku, ktorá pozostávala z poznávania plemien, vedomostného testu zo všetkých odborov záujmového chovateľstva. Najúspešnejším bol Ivan Sleziak a nasledovali v poradí Maroš Čačaný a Matúš Tvarek. Z výsledkov záverečnej práce bolo vidieť rozsah získaných vedomostí a aj ich vzťah k živej prírode.
V prípade záujmu chceme aj v tomto školskom roku pripraviť členov krúžku na súťaže v oblasti chovateľstva.


Mladí chovatelia na výstave v Rišňovciach

19. října 2008 v 14:08 |  Krúžok MCH
V sobotu 18.10.2008 o 13:30 sa stretli nádejní mladí chovatelia pred školou, kde čakali na autá, ktoré ich odvezú do Rišňoviec na výstavu zvierat. Vystavené boli králiky, holuby, hydina a exoty. Vystavovali aj členovia SZCH Alekšince. Pred školou sa zišlo 8 detí, ktoré odviezol p. Igor Miškolci a p. Stanislav Cebo na autách. Zdržali sme sa asi hodinu, za ktorú sme si poprezerali krásne zvieratá. P. Cebo si v tombole vytiahol kohúta, ktorého venoval jednému z mladých chovateľov, ktorý sa zaujíma o hydinu. Plní nových poznatkov, zážitkov a radosti sme sa vracali z výletu. Najbližšie, by sme chceli navštíviť XII. Celoštátnu výstavu v Nitre, ktorá s abude konať 6.-7. 12. 2008 na výstavisku AGROKOMPLEX.
 


Zahájenie krúžku mladých chovateľov

19. října 2008 v 13:43 |  Krúžok MCH
15.10. o 14tej hodine sa prvýkrát stretli mladí nádejní chovatelia na krúžku, ktorý im je venovaný. Prišlo 12 zo 14 nahlásených detí. Obsahom tejto hodiny bolo vzájomné sa zoznámenie. Jednotliví mladí chovatelia napísali, o čo by mali záujem chovať. Bolo im vysvetlené, čo je to chov čistorkvných zvierat, odbornoti, o ktoré sa SZCH zaoberá. Mladí chovatelia sa budú stretávať každý párny týždeň v stredu. Zatiaľ o 14tej hodine. Tento čas bude násôedne upravený.

S pozdravom ,,Chovu úspech"

Krúžok mladých chovateľov!!!+ANKETA

3. srpna 2008 v 15:57
Mladí záujemcovia o zvieratá si teraz prídu na svoje! SZCH Alekšince oznamuje, že od septembra 2008 bude bývať krúžok mladých chovateľov (MCH). Prihlásiť sa môžu záujemcovia od 6 do 18 rokov v ZŠ Alekšince od septembra alebo na e-mail : Evina.C@zoznam.sk alebo cebos@orangemail.sk .

XII. Jarná výstava králikov

18. května 2008 v 20:16 |  ..::FOTKY::..
Fotky z XII. Jarnej výstavy králikov.

Tvoríme stránku

14. února 2008 v 22:23
V tejto ankete máte možnosť vyjadriť sa, čo by ste tu ešte privítali. Ak máte iný názor ako je v ankete tak píšte do Knihy návštev. Budem sa to tu pokúšť obnovovať ako sa len bude dať, ale dúfam, že k tomu prispejete aj Vy. Ďakujem a zostávam s pozdravom ,, Chovú úspech"

Jarná výstava králikov

10. února 2008 v 19:41 |  NAŠE AKCIE
Dňa 12.4.2008 sa v Alekšinciach v KD uskutoční už 12. Jarná výstava králikov. Pre verejnosť bude otvorená od 7:30 hod. - 14:00 hod.
Prihlášky hláste p. Malárovi na tel. čísle: 0905 833 652
Všetci sú vítaní !

Kúpim

10. února 2008 v 19:32 |  INZERCIA
V tejto časti môžete uverejňovat inzeráty pomocou komentárov o kúpe zvierat. V prípade problémov ma kontaktujte na Evina.C@zoznam.sk

Predám

10. února 2008 v 19:30 |  INZERCIA
Do tejto časti môžete pridávať pomocou komentárov inzeráty o predaji zvierat.

Kam dál