Říjen 2008

Mladí chovatelia na výstave v Rišňovciach

19. října 2008 v 14:08 Krúžok MCH
V sobotu 18.10.2008 o 13:30 sa stretli nádejní mladí chovatelia pred školou, kde čakali na autá, ktoré ich odvezú do Rišňoviec na výstavu zvierat. Vystavené boli králiky, holuby, hydina a exoty. Vystavovali aj členovia SZCH Alekšince. Pred školou sa zišlo 8 detí, ktoré odviezol p. Igor Miškolci a p. Stanislav Cebo na autách. Zdržali sme sa asi hodinu, za ktorú sme si poprezerali krásne zvieratá. P. Cebo si v tombole vytiahol kohúta, ktorého venoval jednému z mladých chovateľov, ktorý sa zaujíma o hydinu. Plní nových poznatkov, zážitkov a radosti sme sa vracali z výletu. Najbližšie, by sme chceli navštíviť XII. Celoštátnu výstavu v Nitre, ktorá s abude konať 6.-7. 12. 2008 na výstavisku AGROKOMPLEX.

Zahájenie krúžku mladých chovateľov

19. října 2008 v 13:43 Krúžok MCH
15.10. o 14tej hodine sa prvýkrát stretli mladí nádejní chovatelia na krúžku, ktorý im je venovaný. Prišlo 12 zo 14 nahlásených detí. Obsahom tejto hodiny bolo vzájomné sa zoznámenie. Jednotliví mladí chovatelia napísali, o čo by mali záujem chovať. Bolo im vysvetlené, čo je to chov čistorkvných zvierat, odbornoti, o ktoré sa SZCH zaoberá. Mladí chovatelia sa budú stretávať každý párny týždeň v stredu. Zatiaľ o 14tej hodine. Tento čas bude násôedne upravený.

S pozdravom ,,Chovu úspech"