Září 2009

Prvý ročník krúžku mladých chovateľov

16. září 2009 v 18:39 Krúžok MCH
V septembri 2008 sme založili krúžok mladých chovateľov. Prihlásilo sa ich veľa, no po čase sa vykryštalizovala silná trojica chlapcov. A to : Ivan Sleziak, Maroš Čačaný, Matúš Tvarek. Títo chlapci v priebehu roka dokázali, že ich chovateľstvo baví a je ich koníčkom. Začiatok našej činnosti bolo oboznámenie sa s oblasťami záujmového chovateľstva ako je chov hydiny, holubov, králikov, exotického vtáctva, kôz, oviec, koní, akvaristika a teraristika, chov mačiek. Schôdzky sa venovali vždy určitej odbornosti. Exotické vtáctvo prednášal p. Igor Miškolci, ktorý zároveň aj ukázal praktický chov exotických vtákov, ktorý vlastní. Akvaristiku, teraristiku a chov vodného vtáctva prednášal p. Ing. Ján Vencel. Tak isto ich oboznámil so svojím chovom. O chove hydiny, holubov a králikov prednášal p. Stanislav Cebo, ktorý aj prakticky predviedol ukážky manipulácie so živými zvieratami, praktickým posudzovaním. Navštívili aj chovateľské zariadenia u p. Ceba a niektorých mladých chovateľov. Súčasťou krúžku boli aj návštevy chovateľských podujatí ako bola Oblastná výstava zvierat v Rišňovciach, ktorú zabezpečili p. Igor Miškolci a p. Stanislav Cebo. Mladých chovateľov tam oboznámili s jednotlivými druhmi a plemenami zvierat. Nasledovala Celoštátna výstava zvierat v Nitre, ktorú financovala základná škola. Sprievod zabezpečila p. učiteľka Čapeková, p. Cebo a Evička Cebová. V januári členovia krúžku aktívne pracovali na špeciálnej výstave Majstrovstvá klubu KANINO, ktoré sa konali v kultúrnom dome v Alekšinciach. Zabezpečili kŕmenie a napájanie zvierat a rozvešanie oceňovacích lístkov. V apríly sa konalo Oblastné kolo súťaže mladých chovateľov, kde sa zúčastnili ako pozorovatelia. Našim záujmom bolo, aby v nasledujúcom školskom roku mohli absolvovať túto súťaž. Víťazkou tohto kola sa stala naša mladá chovateľka Evička Cebová, ktorá nás v auguste reprezentovala v Celoštátnom kole súťaže mladých chovateľov v Žiline. Na záver vedúci krúžku pripravil súťaž medzi členmi krúžku, ktorá pozostávala z poznávania plemien, vedomostného testu zo všetkých odborov záujmového chovateľstva. Najúspešnejším bol Ivan Sleziak a nasledovali v poradí Maroš Čačaný a Matúš Tvarek. Z výsledkov záverečnej práce bolo vidieť rozsah získaných vedomostí a aj ich vzťah k živej prírode.
V prípade záujmu chceme aj v tomto školskom roku pripraviť členov krúžku na súťaže v oblasti chovateľstva.