Říjen 2010

Mladí chovatelia na VSMCH Nitra

13. října 2010 v 17:51 Krúžok MCH
V dňoch 19. - 22. augusta sa uskutočnil 12. ročník celoštátneho kola vedomostnej súťaže MCH a zároveň to bol 6. ročník medzinárodnej súťaže MCH Slovenska a Česka. Súťaž sa uskutočnila v krásnom prostredí Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre, priamo pod Zoborom. Zúčastnili sa na ňom najlepší MCH zo Slovenska, ktorí postúpili z oblastných kôl, spolu 75 MCH a víťazi jednotlivých odborností z Českej republiky, spolu 15 MCH. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, a to do 14 rokov a do 18 rokov.                                  Súťažilo sa v 12 odbornostiach. Samotná súťaž prebieha tak, že trojčlenná komisia v každej odbornosti posúdi písomnú prácu, ktorú má súťažiaci pripravenú z jeho chovu a z jej ústnej obhajoby, z testu a poznávania plemien. Polovica detí súťažila v piatok, druhá polovica bola na výlete v Topoľčiankach. Prezreli si národný žrebčín, kaštieľ aj zubriu oboru. Na druhý deň si to súťažiaci vymenili. V sobotu večer bolo slávnostné odovzdávanie cien, ktoré získali aj naši MCH a to -
                         
odbornosť králiky - do 18 rokov :


Eva Cebová     - 2.miesto
                          
odbornosť králiky - do 14
rokov :   Ivan Sleziak  

- 6. miesto
                            odbornosť hydiny - do 14 rokov
:   Maroš Čačaný - 2.miesto
Po slávnostnom akte nasledovala diskotéka, ktorú pre MCH pripravili usporiadatelia. No a po krátkom spánku bolo nedeľné prebudenie, rozlúčka s priateľmi chovateľmi a návrat domov.
(čiastočne prebraté z časopisu Chovateľ)